Trang chủ || Danh sách hai Ban || Danh sách UBND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Trưởng Ban
phan thanh biên
30/04/1977
Phó Trưởng Ban
nguyễn thị trình
20/10/1972
Phó chủ tịch
Hội Đồng Nhân Dân
lê minh nhựt
04/04/1961
Chủ tịch
Hội Đồng Nhân Dân
nguyễn hoàng tùng
10/03/1961
Phó chủ tịch
Hội Đồng Nhân Dân
trần tấn đạt
06/07/1960
Trưởng Ban
châu vũ
27/09/1981
Phó Trưởng Ban
đoàn thị diệu hiền
30/03/1971

DANH SÁCH 5 TỔ ĐẠI BIỂU

Tổ Đại biểu số 1
đoàn thị diệu hiền
30/03/1971
Tổ Trưởng
nguyễn khắc pho
10/06/1974
Tổ Phó
nguyễn thụy nga
15/08/1970
Đại biểu
đặng văn quý
12/10/1960
Đại biểu
võ văn việt
19/06/1964
Đại biểu
Tổ Đại biểu số 2
nguyễn thị trình
20/10/1972
Tổ Trưởng
nguyễn thị thùy trang
11/11/1978
Tổ Phó
trần tấn đạt
06/07/1960
Đại biểu
lê minh nhựt
04/04/1961
Đại biểu
trương văn út
16/05/1972
Đại biểu
Tổ Đại biểu số 3
nguyễn quang việt
07/11/1978
Tổ Trưởng
trương thị lan phương
02/01/1986
Tổ Phó
lê đức dũng
08/02/1978
Đại biểu
lê đức hiếu
18/12/1973
Đại biểu
trần văn thanh
20/02/1963
Đại biểu
Tổ Đại biểu số 4
phùng anh huy
06/11/1972
Tổ Trưởng
phạm thị mỹ tố uyên
25/06/1981
Tổ Phó
phan thanh biên
30/04/1977
Đại biểu
nguyễn văn mạnh
24/12/1979
Đại biểu
nguyễn anh nhựt
12/10/1968
Đại biểu
Tổ Đại biểu số 5
trần văn hoàng
07/01/1965
Tổ Trưởng
nguyễn thị thu thảo
19/05/1982
Tổ Phó
trần thị hoài thu
10/10/1981
Tổ Phó
lê văn đức
20/07/1960
Đại biểu
nguyễn văn dũng
01/10/1975
Đại biểu
huỳnh thị thanh liên
01/03/1972
Đại biểu
nguyễn hoàng tùng
10/03/1961
Đại biểu
châu vũ
27/09/1981
Đại biểu